Lost

Missing since: 14/04/2022
City: perth ph13bt
Phone: 0046700053983
Transponder ID: 616024090069656
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: BOKSER
Reward for the finder: 1000 PLN

suczka posiada 3 białe łapki, ma biała krawatkę na szyji ma na imię sara, bardzo łagodna uprzejmie proszę o pomoc w znalezieniu nagroda pieniężna suczka urodzona została 04.05.2021

×

Any questions?

Enter your data:

× How can I help you?

 

Garfield and Reksio®

the official logo of SAFE-ANIMAL

© Paws. All Rights Reserved.


Copyright © 2021 SAFE-ANIMAL UK LTD
272 Bath Street, Glasgow, Scotland, G2 4JR
Company number: SC705309
Registered in Scotland

HOTLINE 0 7402 050 909, safe-animal.co.uk