Found

Found on: 03/11/2012

City: Konstancin-Jeziorna
Phone: 224624462
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: MIX

Biały z czarną plamką na oku i klapniętymi uszkami

They trust us: