Found

Found on: 10/12/2012

City: piła
Phone: 723897880
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Gończy bretoński

średniej wielkości, rudy

They trust us: