Found

Found on: 12/01/2013

City: Łódź
Phone: 669964674
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: mieszaniec

Suka, ok 5 m-cy, masc brązowa, pręgowana.

They trust us: