Found

Found on: 18/02/2013

City: Łódź
Phone: 502 349 713
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

Samiec w wieku ok.2 lata,nie wykastrowany,czarny z brązowymi łapkami, z dziwnie krótkim ogonkiem,

They trust us: