Found

Found on: 22/03/2013

City: Łódź
Phone: 510329136
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mix carin teriera lub sznaucera

mały, siwo szary piesek, wesoły, czeka na właściciela

They trust us: