Found

Found on: 25/03/2013

City: ŁÓDŹ
Phone: 603 280 657
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: MIX OWCZARKA

W dniu 25/03/2013 około godziny 18 w Parku na Zdrowiu znaleziono sunię- szczeniaka w wieku około 7 miesięcy. Pies został oddany do schroniska w Łodzi na ulicy Marmurowej

They trust us: