Found

Found on: 06/04/2013

City: wrocław
Phone: 502166299
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: beagiel

ładny zadbany pies trzy kolorowy, cały brązowo czarny, z białymi skarpetkami. Posiada kolorową parcianą obrożę.

They trust us: