Found

Found on: 11/04/2013

City: Dąbrowa Górnicza
Phone: 32 2498452
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: malamut / husky

Suka szaro biała oceniona na około 3 lat. Została przewieziona do schroniska w Chorzowie, ul. Opolska 36.

They trust us: