Found

Found on: 14/04/2013

City: Warszawa
Phone: 880-345-542
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

duży, czarny, sierść krótka, mieszanka shar pei'a i (chyba) brodacza monachijskiego. Młody, narwany, raczej łagodny. TĘSKNI

They trust us: