Found

Found on: 05/05/2013

City: Chorzów
Phone: 510976831
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed:

Średniej wielkości piesek biały z łatą na głowie. Proszę o pilny kontakt właściciela - piesek tęskni.

They trust us: