Found

Found on: 22/10/2010

City: Łódź, Chojny
Phone: 502 540 078
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex:
Species:
Breed:

Rudy pies, dosyć mały, starszy, prawdopodobnie niedowidzi. Miał na sobie czarną obróżkę z zawieszką z informacją o szczepieniu na wściekliznę z 2007 roku. Pies bardzo tęskni za właścicielem, prosimy o PILNY kontakt !

They trust us: