Found

Found on: 22/09/2013

City: rumia
Phone: 500237332
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: labrador

Biszkoptowy labrador, srebrna obroża. Muszka na gumce założona na szyi.

They trust us: