Found

Found on: 24/09/2013

City: Wrocław
Phone: 609903610
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: podobna do amstafa

Sunia wiek 4-5lat. Masci jasnej. bardzo przyjazna , wykonuje wszystkie komendy

They trust us: