Found

Found on: 31/01/2010

City: Wrocław
Phone: 697451315
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex:
Species:
Breed:

Labrador maści ciemno brązowej, pies, z zieloną obróżką i czerwonymi szelkami

They trust us: