Found

Found on: 19/10/2013

City: Częstochowa
Phone: +48501414744
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Ceskoslovensky Vlcak

Samiec około 6 lat, wymagający leczenia.

They trust us: