Found

Found on: 08/11/2010

City: Sosnowiec
Phone: 608 651 560
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex:
Species:
Breed:

średniej wielkości biały < a właściewie kremowy > piesek. Wygląda na młodego. Reaguje na komendy, spokojny, lubi sie bawić. Przybłąkał się do mnie w deszczu na przystanku Niwka Kościół, i wsiadł ze mną do autobusu. Obecnie przebywa na terenie Jaworzna. Bardzo tęskni za właścicielem!

They trust us: