Found

Found on: 09/11/2013

City: Ruda Śląska
Phone: 662260722
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Młoda-do roku, czarna podpalana, długi włos, posturą podobna do jamnika.

They trust us: