Found

Found on: 08/12/2013

City: Wrząca
Phone: 662 52 19 19
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: golden retriever

piesek koloru biszkoptowego, ok 2 letni; błąkał się we wsi Wrząca (k.Lutomierska) od 6 grudnia

They trust us: