Found

Found on: 15/12/2013

City: Dąbrowa Górnicza
Phone: 797032364
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

- pręgowane przednie łapy - plecy czarne - oklapnięte uszy - czerwona obroża w czarne łapki - niebieska smycz PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZY KONTAKT

They trust us: