Found

Found on: 20/12/2013

City: Warszawa
Phone: 509957865
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed:

20.12.2013 znaleziono dużego jasnobrązowego psa.Miał dwie obroże żółtą przeciwpchelną i niebieską z różową nakładką z informacją że pies jest w bazie safe -animal. niestety czipa nie udało się odnaleźć, odczytać. Właściciela proszę o pilny kontakt 509 957 865 lub zaperty1@interia.pl.

They trust us: