Found

Found on: 26/12/2013

City: Sochaczew
Phone: 604303669
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed:

Właściciel znaleziony, pies już jest w swoim domu.

They trust us: