Found

Found on: 01/01/2014

City: Kraków
Phone: 608312831
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed:

Mały piesek,brązowo czarny, jak na zdjęciu. Numer chipa 6161310480420. Znaleziony w okolicy os. Na Wzgórzach.

They trust us: