Found

Found on: 24/03/2014

City: Tarnowskie Góry
Phone: 322498452
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: mieszaniec

Suka duża brązowo czarna. Znaleziona w Tarnowskich Górach, obecnie przebywa w schronisku w Chorzowie (Opolska 36, tel. 322498452)

They trust us: