Found

Found on: 02/04/2014

City: Łódź
Phone: 507669166
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed:

Duży, beżowy z elementami białego (łapy, kark i krawat)

They trust us: