Found

Found on: 30/05/2014

City: Warszawa
Phone: 517133942
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: sznaucer miniaturowy

bardzo towarzyski, posłuszny, pieszczoch

They trust us: