Found

Found on: 29/06/2014

City: Katowice
Phone: 605698528
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: York

Bezzębna suczka, bardzo drobna, krótko przystrzyżona, z sińcem na brzuszku, tułów srebrny.

They trust us: