Found

Found on: 26/06/2014

City: Lędziny
Phone: 504287419
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed:

Pies duży czarny, ma założoną niebieską obrożę. Wiek około dwóch lat. Prawdopodobnie nowofundland. Znaloziony Lędziny obok Tychów Bierunia Imielina Mysłowic

They trust us: