Found

Found on: 02/06/2012

City: Radom
Phone: 510812553
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Mix labrador

Znaleziono czarną suczkę mix labrador może mieć ok 2 lat, jest nie duża.

They trust us: