Found

Found on: 21/09/2014

City: Swaderki
Phone: 510055713
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Labrador Retriver

Biszkoptowy labrador "Maho" zwany "Gamoń" odnalazł się w Kormoranie.

They trust us: