Found

Found on: 30/09/2014

City: Katowice
Phone: 660124623
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: mieszaniec

średnia, czarna podpalana, krótkowłosa, młoda, po sterylizacji.

They trust us: