Found

Found on: 01/11/2014

City: Warszawa
Phone: 505806725
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed:

Znaleziono biało-rudego kota w Warszawie przy ulicy Wrzeciono. Kot bardzo łagodny, przyjazny czeka na właściciela

They trust us: