Found

Found on: 16/11/2014

City: Parzęczew
Phone: 509236702
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: owaczarek środkowo-azjatycki

Znaleziono psa,w okolicach Parzęczewa. Jest duży biało-brązowy

They trust us: