Found

Found on: 15/12/2014

City: WŁOCŁAWEK
Phone: 0-54 233 20 21
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: BULTERIER

średni biały pies w typie bulteriera, bardzo towarzyski. podobno błąkał się po ul.Parkowej Widnieje na liście ostatnio przyjętych do schroniska.9501/322/14 (pies)

They trust us: