Found

Found on: 19/01/2015

City: Warszawa
Phone: 508154636
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Yorkshire Terier

uprzejmie informuję, że pies Maks, zgłoszony jako zaginiony w dniu 17.01 w okolicach Hotelu Rest w Morach k/Warszawy wrócił do domu, dzięki ogłoszeniu w internecie, które przeczytał uczciwy znalazca

They trust us: