Found

Found on: 27/01/2015

City: Sucha Beskidzka
Phone: 505069507
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

mały, łatwowierny, czarny piesek.

They trust us: