Found

Found on: 03/02/2015

City: Wroclaw
Phone: 665 648 667
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: terrier

Biały terrier, ma jasnobrązowe łaty na głowie, ciemnobrązowe łaty na bokach. Po bokach w miejscu łat wyliniała sierść - pies prawdopodobnie z problemami z tarczycą. Wesoły, spokojny, ułożony i przyjazny. Stan ogólny dobry. Zwierzę zostało znalezione w miejscowości Ślęza koło Wrocławia gdzie obecnie przebywa.

They trust us: