Found

Found on: 15/02/2015

City: Tychy
Phone: 533260760
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

zaginiony 2.01 br w Łaziskach odnalazl sie w schronisku w Tychach 15.02.15 r.Odebrałam go osobiście jako właścicielka.-Grażyna Pieloch

They trust us: