Found

Found on: 17/02/2015

City: SWADERKI
Phone: 518055713
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Labrador Retriver

Macho odnaleziony, dzięki wszystkim !!!

They trust us: