Found

Found on: 23/02/2015

City: Tarnowskie Góry
Phone: 32-395 21 75
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mix mastiffa

Duży brązowo-pręgowany, łagodny, biały krawat i końcówki łap.

They trust us: