Found

Found on: 09/03/2015

City: Łódź
Phone: 518228515
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Pies mały, czarny, podpalany z zakręconym ogonkiem.

They trust us: