Found

Found on: 16/03/2015

City: Jelcz-Laskowice
Phone: 662162053
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Jamink szorstkowłosy

Znaleziono ok. 2 latnią suczkę w okolicy wsi Łęg koło Jelcza-Laskowic. Wygląda na jamnika szorstkowłosego, jest ruda podpalana, przyjaźnie usposobiona.

They trust us: