Found

Found on: 26/04/2015

City: kożuchów
Phone: 513269513
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: owczarek niemiecki

maska ciemna podpalany młody około 2 letni

They trust us: