Found

Found on: 17/06/2015

City: warszawa
Phone: 601212519
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: lablador

Witam. Dnia 17.06.15r. Znalazlem psa rasy labrador (czarny), pies błąkał się pomiędzy ul. Marysińską a ul. Patriotów w Aninie.

They trust us: