Found

Found on: 04/07/2015

City: Warszawa
Phone: 228890582
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed:

Kotka po wypadku, znaleziona na Al.Solidarności. Numer do właściciela podany w bazie jest nieaktualny. Kotka znajduje się w lecznicy na ul. Śreniawitów 9.

They trust us: