Found

Found on: 14/08/2015

City: Ojen, Malaga, Hiszpania
Phone: +34 639 305 263
Transponder ID: 967000009291456
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: jamnik

Ruda jamniczka Diana, urodzona w czerwcu, 2004. Znaleziona w Hiszpanii, na Costa del Sol, niestety dane właściciela są zastrzeżone a telefon nieaktualny :( Teraz jest bezpieczna w przytulisku

They trust us: