Found

Found on: 24/08/2015

City: Poznań
Phone: 507-003-855
Transponder ID: 616090011003609
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: brytyjski niebieski

kotka brytyjska, niebieska z białym podgardlem i brzuszkiem i białymi łapkami

They trust us: