Found

Found on: 29/10/2015

City: Wrocław
Phone: 725581904
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: mieszaniec owczarka

Znaleziono na Zakrzowie sunię Owczarka niemieckiego. Od kilku dni się błąkała po okolicy. Jest bardzo wychudzona, spokojna, w wieku ok 5-6 lat. Miała na sobie obroże p/pchelną i zwykła czarną.

They trust us: