Found

Found on: 21/11/2015

City: Wrocław
Phone: 509273584
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed:

udomowiony, z charakterystyczną łatką na lewej tylnej łapce, znaleziony na Ołtaszynie

They trust us: