Found

Found on: 25/11/2015

City: opole
Phone: 77-45-45-902
Transponder ID: 616164100002881
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: beagle

odebrany przez włałsciciela 26.11.2015, Pawlak Katarzyna, tel 693-306-531

They trust us: